Loading...

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

Jesteśmy duchowymi córkami bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Wezwane przez Boga współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata i czynimy wszystko, by być wiarygodnym znakiem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka.

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat Założycielki Zofii Truszkowskiej. Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

Myśl Bł. Marii Angeli Truszkowskiej na dzień dzisiejszy

There are no current events.

Skrzynka intencji

Możesz wpisać swoją intencję: podziękowanie, prośbę, podzielić się swoją radością lub troską.
W tych intencjach codziennie modlimy się podczas Eucharystii, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Aktualności

105, 2022

JUBILEUSZ 25-LECIA ŻYCIA ZAKONNEGO

01 maja 2022 r.  cztery nasze siostry świętowały swój Srebrny Jubileusz tj. s.M. Zenobia, s.M. Fabiana, s.M. Agnieszka i s.M.  Martyna. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Marek Pieńkowski przy współudziale kilku kapłanów. Wspólnie z naszymi najbliższymi rodzinami dziękowaliśmy za dar powołania i czas który Pan pozwolił przeżyć Siostrom w tym Zgromadzeniu.

1704, 2022

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE POWSTAŁ!

Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga, i tak – w ciszy – słuchać słowa i dostrzec Miłość… Benedykt XVI Drodzy Przyjaciele! Grób jest pusty! Nie ma w nim Pana. On zmartwychwstał! Tej nocy, zjednoczeni przy Sercu Zwycięzcy śmierci, wyznajmy naszą wiarę w Jego potęgę i miłosierdzie. Wzbudźmy nadzieję, gdyż Jezus przynosi nam pokój, uśmierzający nasze [...]

Szukasz drogi?

Zapraszamy na indywidualne dni skupienia
Jeśli chcesz się pomodlić z nami, poznać nasze życie, odejść na chwilę od codzienności i zanurzyć się w Panu siedząc u Jego stóp….

Go to Top