Loading...

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

Jesteśmy duchowymi córkami bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Wezwane przez Boga współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata i czynimy wszystko, by być wiarygodnym znakiem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka.

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat Założycielki Zofii Truszkowskiej. Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

Myśl Bł. Marii Angeli Truszkowskiej na dzień dzisiejszy

12.05.

Date: 12 maja 2021

Time: 00:00 - 23:59

Polecaj się modlitwom osób pobożnych, ale szczególniej miej wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny i w drugich staraj się [je] zaszczepić. Ci, którzy pokładają w Niej ufność, pewni mogą być zbawienia. (III, 135)

Skrzynka intencji

Możesz wpisać swoją intencję: podziękowanie, prośbę, podzielić się swoją radością lub troską.
W tych intencjach codziennie modlimy się podczas Eucharystii, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Aktualności

404, 2021

ALLELUJA! Jezus żyje!

Życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus ogarnął nas swoją mocą i odnowił w nas miłość i nadzieję, by one okazały się silniejsze niż wszelkie zło, śmierć, cierpienie, lęk i samotność, których obecnie doświadczamy, nie mogąc się nawet normalnie spotykać i cieszyć swoją obecnością. Niech ogarnie nas Boże Miłosierdzie, które przemienia wszystko i wszystkich oraz pozwala postrzegać świat i wydarzenia z Bożej perspektywy [...]

501, 2021

Kuchnia św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli

Okres epidemii – funkcjonowanie kuchni             Od 14 marca 2020r. działalność kuchni zmieniła formę. Żywność wydawana jest na wynos. Trzy razy w tygodniu zupa z chlebem w pojemnikach jednorazowego użycia i podobnie sztućce, w pozostałe dni suchy prowiant: chleb + coś do chleba, najczęściej konserwy. Potrzebujący otrzymali paczki z okazji św. Mikołaja (50) i z okazji Świąt Bożego Narodzenia (również [...]

2712, 2020

Boże Narodzenie

"Nie bójcie się ! Oto zwiastuję wam radość wielką (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel…" ( św. Łk. 2,10-11) W radosne dni Bożego Narodzenia, te słowa ożywiają naszą nadzieję, przypominając nam kolejny raz, że Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, rodzi się w naszych sercach każdego dnia. Życzymy, by prostota Betlejemskiej szopki prowadziła nas do zadumy [...]

Szukasz drogi?

Zapraszamy na indywidualne dni skupienia
Jeśli chcesz się pomodlić z nami, poznać nasze życie, odejść na chwilę od codzienności i zanurzyć się w Panu siedząc u Jego stóp….

Go to Top