Loading...

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo

Prowincja Matki Bożej Częstochowskiej

Jesteśmy duchowymi córkami bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Wezwane przez Boga współpracujemy z Chrystusem w duchowej odnowie świata i czynimy wszystko, by być wiarygodnym znakiem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka.

Nasze życie jest natchnione przez charyzmat Założycielki Zofii Truszkowskiej. Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

Dowiedz się więcej

Myśl Bł. Marii Angeli Truszkowskiej na dzień dzisiejszy

There are no current events.

Skrzynka intencji

Możesz wpisać swoją intencję: podziękowanie, prośbę, podzielić się swoją radością lub troską.
W tych intencjach codziennie modlimy się podczas Eucharystii, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wpisz się

Aktualności

1908, 2019

Ślubuję na wieki

Dnia 11 sierpnia w święto św. Klary w Zgromadzeniu Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu Siostra Maria Amelia Bednarska oraz Siostra Maria Dominika Wolarz oddały swoje życie Bogu na wieki składając wieczystą profesję. Uroczystą Eucharystię sprawował bp. Stanisław Jamrozek oraz licznie obecni kapłani, którzy towarzyszyli Siostrom na drodze ich formacji. Siostry złożyły swoje śluby na [...]

1908, 2019

Życie Jezusa – moje życie

Zapraszamy na rekolekcje dziewczęta ze szkół średnich i starsze do naszego domu w Kazimierzu Dolnym. Wpatrując się w Jezusa, Jego życie, adorując Go w Najświętszym Sakramencie, słuchając Słowa, trwając we wspólnocie  - chcemy odnaleźć swoje życie i jego sens.  Termin: 30 sierpnia 2019 godz. 12.00 - 1 września 2019 godz. 14.00 Zapisy i informacje: felicjanki.powołania@gmail.com lub tel. 512512442 Adres: ul. [...]

708, 2019

Śluby S. Marii Doroty

  "Ślubuję Bogu Najwyższemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo..." Dnia 2 sierpnia 2019 roku w święto Matki Bożej Anielskiej, Siostra Maria Dorota podczas uroczystej Eucharystii w obecności kapłanów,  rodziny i wspólnoty złożyła swoją Pierwszą Profesję Ślubów. Życzymy Siostrze by była zawsze wierna Bogu, niech Maryja otacza S. Dorotę swoją opieką.

406, 2019

Zamieszkał Pan w sercach…

W dniach od  31 maja do 2 czerwca wraz z dziewczętami i ks. Bartłomiejem Kotem szukaliśmy odpowiedzi na pytanie "Panie, gdzie mieszkasz?" Ufam, że poznając swoje serce znaleźliśmy Go tam, również w Słowie i Najświętszym Sakramencie, przyrodzie nas otaczającej i w drugim człowieku. Niech Pan będzie uwielbiony za ten czas. A my swą modlitwą otaczamy wszystkie uczestniczki rekolekcji.  

Zobacz pozostałe

Szukasz drogi?

Zapraszamy na indywidualne dni skupienia
Jeśli chcesz się pomodlić z nami, poznać nasze życie, odejść na chwilę od codzienności i zanurzyć się w Panu siedząc u Jego stóp….

Dowiedz się więcej

Najnowsze w galerii