Nasz wyjątkowy dzień rozpoczęłyśmy modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia prosząc o pokój na świecie. Potem pochylałyśmy sie nad Ewangelią z IV Niedzieli Wielkiego Postu, ponieważ dzieląc się – słuchamy tego, co mówi do nas Pan we wspólnocie. Następnie słowa bł. Matki Angeli Truszkowskiej przypomniały, jak trzeba nosić swój krzyż – przeszłyśmy tę drogę by odkryć na nowo, głęboko w sercu i dać się przekonać, że Krzyż to znak Miłości Boga do nas, do świata. Chciałyśmy nauczyć się czytać z tej Księgi Zbawienia, jaką jest Krzyż Jezusa. Kolejnym krokiem była medytacja nad siedmoma Słowami Jezusa z Krzyża, by z wdzięcznoscią wywyższyć Znak Ukrzyżowanego poprzez Adorację i ucałowanie Krzyża. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia w kościele parafialnym we Wspólnocie Kościoła. Tu przecież – dostępujemy łaski Zbawienia i zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej. BOGU CHWAŁA!

Całość spotkania koordynowała s. Renata Kęska.