Jest wspólnotą zrzeszającą osoby pragnące służyć Bogu i Kościołowi w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek. Zgodnie z duchem św. Franciszka z Asyżu współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony.

Do Rodziny Felicjańskiej może być przyjęty każdy żyjący zgodnie z prawem Bożym i wymaganiami Kościoła oraz pragnący w sposób dla niego możliwy, włączyć się w życie charyzmatem Zgromadzenia. Przyjęcie dokonuje się przez zgłoszenie ustne lub pisemne do osoby odpowiedzialnej za Rodzinę Felicjańską w danej wspólnocie Sióstr Felicjanek.
Członkami rodziny Felicjańskiej mogą być osoby młode i dorosłe żyjące w rodzinach lub samotnie. Nie składają one żadnych zobowiązań w formie ślubów czy przyrzeczeń.

Każdy stara się prowadzić i pogłębiać swoje życie sakramentalne. Bierze udział w spotkaniach Rodziny Felicjańskiej prowadzonych przez osobę odpowiedzialną. Chętnie korzysta z lektury Pisma Świętego, poznaje Zgromadzenie, życie Jego Założycielki i innych patronów Zgromadzenia.

Osoby należące do Rodziny Felicjańskiej mogą uczestniczyć w modlitwach i pracach Sióstr Felicjanek. Powinni pomagać sobie nawzajem oraz osobom potrzebującym poprzez służenie swoim czasem, modlitwą, radą oraz innymi wartościami duchowymi i materialnymi.

Obecnie Rodziny Felicjańskiej działają przy naszych wspólnotach tam, gdzie posługują Siostry Felicjanki.

.. WIERNA W CIERPIENIU,WIERNA DO KOŃCA”

bo jej pokarmem było pełnienie -woli TEGO, KTÓRY ją posiał”

Każdy człowiek współpracujący z łaską Bożą – wypracowuję w sobie własny charakter – czy też stawia przed sobą fundament – na którym opiera swoje życie …
Tak czyniła bł. Maria Angela Truszkowska – Założycielka Zgromadzenia S.S.Felicjanek -od początków swego życia budowała mocny ftmdament oparty na wielkodusznej miłości Boga i całkowitego zaufania BOGU we wszystkim do końca swego życia – wrażliwa na ludzką biedę — niosła pomoc bez wyjątku każdemu kto tej pomocy potrzebował….Najpiękniejsze świadectwo o miłości Matki Angeli do Boga dał Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej – gdy przypomniał jak – ona : rozumiała.. MIŁOŚĆ., a największym jej pragnieniem było stać się żertwą M ił ości-a Miłość – rozumiała zawsze jako bezinteresowny dar z siebie.
'Kochać to dawać „ Dawać wszystko, czego zażąda miłość…Dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem by więcej od nas żądano,„to są jej słowa w których wyraziła zwięźle cały swój życiowy program.
Tę miłość rozniecała w sercach Sióstr swego Zgromadzenia. Ta miłość jest ciągle żywym zaczynem dzieł, jakimi wspólnoty felicjańskie służą Kościołowi w Polsce i poza jej granicami. ( Homilia z 18.IV.1993 r)
Odpowiadając na wezwanie Kościoła / L.G.40 / za przykładem bł. Marii Angeli – Założycielki – zgodnie z duchem Świętego Franciszka z Asyżu, współdziałają z Chrystusem w duchowej odnowie świata, tak aby Bóg był przez wszystkich znany, kochany i wielbiony. …
Kierując się tym wielkim pragnieniem dzielenia się charyzmatem swojej Założycielki – w parafii p.w. Św. AGNIESZKI w LUBLINIE 10 października w 2002 roku została powołana Świecka Rodzina Fehcjańska z pośród parafian którzy modlą się za nas i proszą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
Członkowie spotykają się raz w m-cu każdego 10 dnia., i z każdym rokiem coraz głębiej czerpią ze skarbca duchowego – charyzmatu – Założycielki bł. M. Angeli Truszkowskiej. – głębszą wiarę, żarliwszą modlitwę, umocnienie więzi z Kościołem i Ojczyzną; przyjmowanie sakramentów świętych, oraz odmawianiem codziennie modlitwy różańcowej .-polecając wszystkie intencje zapisane w Księdze „Dziękczynienia i próśb”
Objęcie większą troską ludzi chorych i w podeszłym wieku…. Uczestnictwo w spotkaniach: dzielenie się Słowem Bożym i lekturą „Posiewem Miłości (felicjański kwartalnik)..
Z wielką miłością i ufnością pochylamy się – dziękując Ojcu Niebieskiemu za zakończenie i przekazanie dokumentów (świadectw cudownego uzdrowienia) za wstawiennictwem bł.Marii Angeli do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Watykanu – Stolicy Apostolskiej…
Z okazji 150 R. istnienia Zgromadzenia – Rodzina felicjańska pod przewodnictwem tut. Ks. Wikariusza i sióstr z tut. wspólnoty zakonnej- odbyła dziękczynną pielgrzymkę wdzięczności za dar Ojca św. Jana Pawła II do Wadowic , za dar beatyfikacji M.Angeli do Krakowa oraz za dar kanonizacji św. Siostry Faustyny do Łagiewnik..
z homilii J.P.II z dnia beatyfikacji 18.IV. 1993r.
„ Dziękujcie Panu bo jest dobry..” Kościół raduję się i dziękuję Bogu za dar wyniesienia na ołtarze Matki Marii Angeli i za całe Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, które z jej charyzmatu wzięło początek „
Wdzięczne Bogu za dar piętnastolecia beatyfikacji M. Angeli z ogromną
miłością przygotowałyśmy się do tego wielkiego wydarzenia , niezwykłego i niezapomnianego dnia…. Świadomość bożych darów zachęca nas nieustannie
do jeszcze wciąż głębszych refleksji…
W roku 2005 – przeżywaliśmy dziękczynną pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej do Matki Bożej Słuchającej aby prosić Ją o rychły cud kanonizacji Założycielki M. Angeli Truszkowskiej i po drodze nawiedziliśmy Nasz Dom Prowincjalny w Przemyślu..

W obecnym roku 2009 jako wotum wdzięczności za Zgromadzenie SS. Felicjanek na obu półkulach świata i świecką Rodzinę Felicjańska pielgrzymowaliśmy do miejsca narodzin i chrztu Naszej Założycielki bł. M. Angeli aby pełnym wdzięczności sercem wyśpiewać „Ciebie Boże wysławiamy , Tobie Panu wieczna chwała.”