Nasze życie, Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, jest natchnione przez charyzmat Założycielki Zofii Truszkowskiej. Jej bezgraniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli , czego wyrazem była współczująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi.

W Polsce

 • Otaczamy opieką chorych i samotnych w parafiach i Domach Pomocy Społecznej.
 • Prowadzimy świetlice profilaktyczno-opiekuńcze.
 • Wydajemy posiłki w kuchni dla ubogich.
 • Podejmujemy nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i ośrodkach Pedagogiczno Rehabilitacyjnych.
 • Katechizujemy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponad gimnazjalnych.
 • Pracujemy w kuriach diecezjalnych , w parafiach jako kancelistki, organistki i zakrystianki.
 • Współpracujemy z duszpasterzami w prowadzeniu formacyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • Podejmujemy prace służebne w naszych domach.
 • Zajmujemy się przygotowaniem hostii, komunikatów i opłatków wigilijnych.
 • Prowadzimy pracownię szat liturgicznych.

W innych krajach

We Włoszech
Rzym – Dom Generalny

 • Podejmujemy domowe prace służbowe.
 • Wydajemy posiłki potrzebującym.
 • Opiekujemy się emigrantami i poszukującymi pracy.

We Francji
Bruay

Siostry Felicjanki przyjechały do Bruay we Francji  na zaproszenie księdza Czeława Pawlaka ze Zgromadzenia Chrystusowców. Ksiądz prosił by Siostry przyjechały do pracy wśród rodzin polskich zamieszkujących w tej parafii od 1922 roku. Rodziny te przyjechały z Polski i z Westfalii, przede wszytskim do pracy w kopalniach węgla.

Ponieważ Rząd Polski zabraniał Polakom opuszczać granice kraju, do tej posługi przyjechały  cztery Siostry ze Stanów Zjednoczonych: S.M. Leonetta, S.M. Eleuteria, S.M. Walencja i S.M. Klara. Praca Sióstr polegała na nauczaniu dzieci katechizmu, prowadzeniu Towarzystw, chóru kościelnego, na opiece nad młodzieżą KSM, podtrzymaniu języka polskiego – przez odwiedzanie chorych i starszych,trosce o Ołtarze w kaplicach polskich  i tam, gdzie polscy księża odprawiali Msze św. i nabożeństwa.

Polskie Felicjanki z Ameryki pracowały we Francji do 1971 r.

18 sierpnia 1971 przyjechały Siostry z Polski, z Prowincji Matki Bożej Częstochowskiej z Przemyśla, S.M. Norberta i S.M. Lucjana, później dołączyła do nich S. M. Stella. Rozpoczęta misja  kontunuowana jest do dnia dzisiejszego w parafii Bruay. Dziś posługują tam S.M. Czesława i S.M. Lucjana. Zmieniły się obyczaje, zmniejszyła się liczba rodzin polskich, ale Siostry opiekują się nadal, dziećmi, młodzieżą, odwiedzają chorych, starszych, samotnych. Opiekują się utrzymaniem i dekorowaniem kaplic, są katechetkami, organistkami, czuwaja nad wychowaniem duchownym powierzonych im dzieci. Przy końcu każdego roku, Siostry roznosza opłatki rozinom polskim i tym sposobem utrzymują kontakt z ludźmi i rozszerzają Apostolstwo Chrytusowe.

Na Ukrainie
Zabłotów, Kosów

 • Współpracujemy z duszpasterzami dla Polonii.
 • Pracujemy jako organistki, zakrystianki i katechetki.
 • Troszczymy się o ludzi starszych, samotnych w ich domach.