Czas odkrywania, czas słuchania czas odnawiania więzi z Bogiem i drugim człowiekiem… Dobry czas, dobrzy ludzie, piękna młodzież. Wszystko to działo się Przemyślu w Domu Prowincjalnym podczas rekolekcji dla dziewczyn pod koniec listopada. Prowadzącym był ks. Dawid Wilkos SDB, pomagały s. Julia, s. Szymona, s. Salomea, s. Antonella i s. Serafina.