Stale… wytrwale… pomagamy ludziom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.