Nadszedł długo oczekiwany dzień pierwszej profesji s.M. Antonelli Zięciny i s.M. Serafiny Wnęk. Rano została odprawiona Msza święta w intencji sióstr oraz s. Noemi Marii, nowicjuszki z warszaw-skiej prowincji.
Przed uroczystością pierwszej profesji siostry nowicjuszki udały się do rodziców po błogosła-wieństwo. O godzinie 10.50 cała wspólnota sióstr zgromadziła się w pracowni domowej, gdzie s.M. Amadeus Pacławska, przełożona prowincjalna skierowała życzenia do nowicjuszek i również udzieliła im błogosławieństwa. Ze śpiewem wszystkie siostry procesyjnie udały się do kaplicy, gdzie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem o. Edwarda Staniukiewicza OFMConv w koncelebrze z ks. Janem Mirkiem, proboszczem z Łomnicy Zdrój. Moment złożenia ślubów oraz ceremonie zmiany welonów i przyjęcia krzyżyka wzbudziły wiele emocji i wzruszenia wśród sióstr i przybyłych gości. Na koniec uroczystości siostry neoprofeski skierowały podziękowania do wszystkich, którzy towarzyszyli im na drodze ich życia i wzrastania w felicjańskim powołaniu.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do refektarza, gdzie młodzież zakonna złożyła siostrom neoprofeskom życzenia, a następnie rozpoczęło się świętowanie przy wspólnym stole. W godzinie Miłosierdzia wszyscy udali się do kaplicy, aby wspólnie prosić Pana o miłosierdzie i dar pokoju dla świata. Wieczorem w pracowni juniorackiej odbyło się przekazanie sióstr neoprofesek s.M. Jakubie Sumlińskiej, mistrzyni czasowych profesek. Był to również moment oficjalnego witania się z nową wspólnotą oraz pożegnania z odjeżdżającymi siostrami – s. Łucją Marią Cyrny, mistrzynią nowicjatu i s. Noemi Marią.
Niech Bóg będzie uwielbiony w powołaniu s.M. Antonelli i s.M. Serafiny!

tekst za kwartalnikiem „Deo Gratias”