Pielgrzymowanie do świętych miejsc – to wyjątkowe przeżycie dla każdego pielgrzyma. Idąc, człowiek zatrzymuje się, żeby popatrzeć głębiej i usłyszeć więcej… Pielgrzymka – to rekolekcje w drodze, to czas na modlitwę, konferencję oraz na refleksje nad własnym życiem.
W dniach od 4 do 8 lipca 2023 roku wyruszyła pielgrzymka do Matki Bożej Bolszowieckiej ze Śniatynia, która liczyła około 110 osób. Naszą codzienną modlitwę, zmaganie się z trudem pielgrzymowania w deszczu i pod upalnym słońcem – wszystko ofiarowywaliśmy w intencji pokoju na Ukrainie.
Tradycyjnie, podczas pielgrzymki, odwiedza grupę któryś z biskupów. W tym roku dojechał do nas ks. abp Mieczysław Mokrzycki. W swojej krótkiej nauce podkreślił, że jest bardzo zbudowany tym, że każdy pielgrzym prosi i modli się nie tylko w swoich własnych intencjach, ale przede wszystkim prosi o pokój, o wyzwolenie jeńców, o zdrowie dla rannych, o nawrócenie Rosji…
Dnia 8 lipca wszystkie grupy pielgrzymów spotkały się u Matki Bożej w Bolszowcach. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki.
Niech Matka Boża Pokoju i Pojednania zaniesie Miłosiernemu Ojcu wszystkie nasze modlitwy i prośby, aby Dobry Bóg raczył ich wysłuchać i obdarzyć świat pokojem, a szczególnie prosimy o zakończenie wojny na Ukrainie!

tekst za kwartalnikiem „Deo Gratias” – s.M. Malvina Neustrojeva