” Każda zakonnica powinna być świadkiem wielkości Boga
i każdego dnia winna poświęcać wiele czasu aby stojąc przed Panem
wypowiedzieć Mu swoja miłość, a przede wszystkim
pozwolić Mu być kochaną przez Niego”

                                                                                                                           św. Jan Paweł II

W Święto Ofiarowania Pańskiego, my jako siostry dziękujemy Bogu, że wybrał nas, pozwala nam przy Nim być i żyć na Jego chwałę. To dzień radości z każdej osoby konsekrowanej….z każdych złożonych ślubów…z każdej modlitwy, pracy, cierpienia w łączności z Nim i dla Niego i by siebie nawracać na Jego drogi…

Każda z nas mogłaby wiele mówić ile doświadczyła w swym życiu cudów łaski… Ile pięknych osób spotkała, komu mogła służyć słowem, pomocą cichym towarzyszeniem i zawsze starać się dostrzegać Jego Oblicze…

Homilię podczas Mszy świętej wygłosił o. Krzysztof Górski, karmelita, przeor przemyskiego klasztoru  oo. Karmelitów. Zwrócił w niej uwagę, że życie osób konsekrowanych wpisuje się w Ewangelię o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. – Jesteśmy tutaj, aby odnowić swoją wierność Panu, odnowić swoją konsekrację, odnowić swoje śluby i zobowiązania. Mówiąc językiem dzisiejszego święta, odnowić swoje ofiarowanie się – to znaczy swoje wydanie się Kościołowi. Nie ma miłości do idei czy abstrakcji jest do miłości do konkretnych osób, Kościołem są konkretne osoby. Naszą drogą jest wydanie się tym ludziom, którzy stoją na naszej drodze do Niego, albo tym ludziom, którym my staniemy na drodze, aby ich poprowadzić.

Fragment zaczerpnięty z (https://przemyska.pl/2023/02/02/dzien-zycia-konsekrowanego-2023/ fbclid=IwAR1pVMMC70pSDs9avO5kCPbUsn6t5SxcLGYIumcvz0odHgLAAlnrr8WUqic)

Zdjęcia Karmelici Bosi Przemyśl :https://www.facebook.com/profile.php?id=100064528729128