W dniach 24 – 27 sierpnia 2023 r. wzięłyśmy udział w ogólno-polskim spotkaniu – Golgota Młodych. Wydarzenie miało miejsce tradycyjnie na Podlasiu w Serpelicach nad Bugiem i było organizowane przez Braci mniejszych Kapucynów. Tematem prze-wodnim były słowa nawiązujące do Ewangelii według św. Mateusza 2,18-22 MŁODE WINO. W pomoc w trakcie spo-tkania włączyło się pięć sióstr z naszej prowincji: s.M. Edyta Pawelska, s.M. Teofila Dziu-ban, s.M. Julia Kałdon, s.M. Pa-ulina Rudzińska i s.M. Oliwia Wiencierz. Do naszych zadań należało przygotowanie śniadań i kolacji dla osób posługujących na różnych odcinkach tego spotkania. Umożliwiało nam to korzystanie i towarzyszenie młodym w trakcie konferencji czy modlitw. Spotkanie było dla nas wspaniałym doświadczeniem służby, różnorodnej wspólnoty, czasem wspólnej modlitwy oraz dzielenia się sobą, swoim czasem, talentami i historią życia. Dziękujemy Bogu za dar każdego spotkanego człowieka, doświadczonego i uczynionego dobra oraz radości, w której mogłyśmy mieć udział.

tekst za kwartalnikiem „Deo Gratias” – s.M. Oliwia Wiencierz