Rozpoczęcie i to co działo się pomiędzy sesjami… dbanie o więzi siostrzane, wspólna radość, rekreacje…

… dzielenie się Słowem, nabożeństwa, adoracja, praca w grupach…

bycie razem – rekreacje…

 

dzielenie się doświadczeniami w apostolatach – szczególnie towarzyszeniem podczas wojny w Ukrainie

czas zakonńczenia…