Czas Bożego Narodzenia już  za nami…

Ucichły  kolędy i skończył się blask choinkowych światełek… ale Jezus każdego dnia rodzi się na nowo w naszej codzienności. było to piękny czas wyśpiewywanej Tajemnicy Wcielenia, radosnego bycia razem. Czas pięknych odwiedzin i dobrych słów… Oczywiście wizyty duszpasterskiej czyli „Kolędy”. Czas przyjmowania i dawania tego co w nas piękne.