W dniach 26-29 września w Domu Prowincjalnym w Przemyślu odbyło się zebranie Promotorek Kultu Bł. Matki Marii Angeli, w którym wzięły udział Siostry z wszystkich prowincji (poza Brazylią). Mottem spotkania były słowa św. Jana Pawła II: „Matka Maria Angela Truszkowska – matka wielkiej rodziny felicjańskiej”.
Siostry przedstawiały w jaki sposób promują kult naszej Założycielki w swoich prowincjach, dzieliły się swoimi pomysłami i troskami.
Miały możliwość spotkać się z członkami Rodziny Felicjańskiej w DPS w Chmielniku, gdzie posługują nasze
Siostry. Był to czas wzajemnego ubogacenia, jak również czas szukania sposobów szerzenia kultu Matki, dzielenia się Jej duchowym bogactwem z tymi, do kogo Pan nas posyła, aby nasza rodzina felicjańska zawsze była „pełna”.