Dopiero co Siostry rozpoczynały czas bezpośrednich przygotowań do Wieczystej Profesji w Drugim Nowicjacie, a już od miesiąca cieszą się Zaślubinami…! Siostra Maria Eliza Czeszyk złożyła śluby 6 sierpnia 2022 roku, w kościele Niepokalanego Serca Maryi przy Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa w Krakowie. Eucharystię sprawował br. Marek Miszczyński – Prowincjał Kapucynów w Krakowie. Śluby złożyła na ręce s.M. Ingi Owczarek, w  obecności kapłanów, licznych sióstr, Rodziny i przyjaciół. W liturgii uczestniczyły także siostry z Prowincji Przemyskiej – s.M. Amadeus Pacławska – Przełożona Prowincjalna, s.M. Jonasza Stelmach, s.M. Janisława Baum oraz s.M. Oliwa Wiencierz z mistrzynią drugiego nowicjatu.

Siostra Maria Oliwia Wiencierz złożyła wieczystą profesję 11 sierpnia 2022 roku, w kaplicy Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w Przemyślu. Eucharystię sprawował ks. dr Józef Trela – wikariusz biskupi ds. zakonnych Archidiecezji Przemyskiej. Śluby złożyła siostra na ręce Przełożonej Prowincjalnej – s. M. Amadeus Pacławskiej w obecności kapłanów, sióstr z prowincji przemyskiej, krakowskiej – s. M. Maristelli Hełmeckiej, s.M. Alicji Grot i s. M. Elizy Czeszyk oraz Rodziców i bliskich sercu.