Dla wszystkich Zgromadzeń franciszkańskich, dzień
4 października jest dniem dziękczynienia za przykład świętości i daru dla świata św. Franciszka z Asyżu.
My, które także podążamy śladami Chrystusa na wzór Świętego Patriarchy, w wigilię Jego śmierci, modlimy się „aby nieść miłość tam gdzie panuje nienawiść, światło tam gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek”…