Wieloletni kapelan Domu Prowincjalnego w Przemyślu obchodził 8 września swoje

dziewięćdziesiąte urodziny! Ksiądz Jerzy posługiwał felicjankom przez 32 lata…Nadal aktywnie służy we wspólnocie salezjańskiej, dopisuje mu świetny humor – choć jak sam zaznacza „ze zdrowiem różnie bywa…” W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przy ołtarzu dziękował i uwielbiał Boga za całe życie razem ze wspólnotą salezjańską i parafianami. Ksiądz proboszcz Bogdan Nowak, przedstawiciele grup parafialnych oraz oczywiście siostry felicjanki – życzyli wielu łask Bożych i zapewniali o modlitwie na kolejne 90 lat…


foto: https://przemysl.sdb.org.pl/galeria/416/90-urodziny-ks-jerzego-kantona-8-09-2022