W sierpniu, w Przemyślu 7 wspaniałych dziewcząt przeżywało dni skupienia… Od początku byłyśmy świadkami jak Pan działa i że On sam pragnął się z nami spotkać przez Swoje Słowo, Eucharystię, Adorację, poprzez drugiego człowieka… W naszym trwaniu przy Panu towarzyszył nam ks. Wiesław Podgórski posługujący na misjach w Ekwadorze. Chwała Panu za ten cudowny czas… DEO GRATIAS!