Dziękujemy Bogu za obdarowanie nas bł. Matką Angelą, która żyła Wolą Bożą z bezgranicznym zaufaniem… My Jej duchowe córki uczymy się każdego dnia na nowo jak współpracować z Chrystusem w duchowej odnowie świata, by bóg był znany i kochany przez wszystkich.
Jak co roku świętowanie zaczynamy od Nabożeństwa upamiętniającego narodziny dla Nieba naszej Założycielki. Każda z sióstr losuje słowa Matki, które przyjmuje jako swoisty testament dla duchowego wzrostu.