W dniach od 28-30.06.2021 r. w naszym Domu Prowincjalnym odbyły się rekolekcje dla dziewcząt. Był to piękny czas, w którym dane nam było odkrywać Obecność miłosierną w obecności Miłosiernego Pana. Jezus ma otwarte i kochające Serce dla mizernych i słabych, nie męczy się przebaczaniem i każdego dnia pochyla się ku nam w Eucharystii. Dziękujemy Ci Panie za ten czas łaski…