„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał ” Ps 37

Dnia 13 sierpnia 2021 r.  nasze postulantki Karolina i Magdalena przywdziały habity i białe welony, to widzialny znak że chcą iść dalej za Panem i Jemu powierzają swoją drogę… Znakiem tego kolejnego etapu drogi zakonnej i „nowego życia z Chrystusem ” są również nowe imiona: s. M. Antonella i s. M. Serafina.

Niech Bóg ma Was w swojej opiece.