Przez cały okres pandemii koronawirusa, Kuchnia św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli czynnie wspomaga wszystkich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  Posiłki dla ludzi Ubogich wydawane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi tj. na zewnątrz w specjalnych pojemnikach jednorazowych.

Ze względu na pandemię nie było możliwości, aby zaprosić wszystkich ubogich na uroczystą Eucharystię oraz tradycyjne wspólne Wielkanocne  Śniadanie, dlatego wszyscy potrzebujący w czasie przedświątecznym otrzymali biały barszcz i jajka (50 porcji), a w następnym dniu drugie danie. Na czas świąteczny zostali zaopatrzeni w suto wypełnione paczki (50 sztuk): swojską kiełbasę, babkę świąteczną i baranka. Dodatkiem do darów materialnych były życzenia świąteczne wraz z zapewnieniem modlitewnym. Jest to dla nich niewątpliwie duże wsparcie.

Niech Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi wszystkich wspierających to dzieło poprzez dar modlitwy, czyny i dobre słowo.

Wdzięczna siostra Gabriela, Agnieszka Patrzyk fel