W dniu 30 maja 2021, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, łączyłyśmy się z Siostrami Złotymi Jubilatkami w uwielbianiu Pana za

50 lat

 

życia zakonnego. Swój Jubileusz obchodziły:

 

Siostra M. Gonzaga,

Siostra M. Hieronima,

Siostra M. Domicela,

Siostra M. Koleta,

Siostra M. Łucja,

Siostra M. Janisława,

Siostra M. Piotra 

 

Jubileusz Sióstr przypadł w roku szczególnym, w roku św. Józefa W liście Patris corde, Ojcowskim sercem, papież Franciszek napisał: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, (…) orędownika, pomocnika i przewodnika (…)”.  Święty Józef przypomina nam, że wszyscy, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia.

Dziękujemy Bogu za łaskę powołania Sióstr do felicjańskiej wspólnoty i bogactwo darów, którymi Bóg obdarzał Siostry na drodze życia zakonnego.

Życzymy kochanym Siostrom dalszej wierności Bożej łasce, trwania w miłości Jezusa, świadczenia o Jego miłości słowem i życiem. Niech dalsze życie Sióstr będzie czasem pogłębiania wiary i odbiciem Jezusowej miłości w promieniach charyzmatu bł. Marii Angeli.

Niech Maryja otwarta na działanie Bożej łaski, ukazuje drogę świętości, będzie wzorem mistrzynią bezwarunkowej wierności i niestrudzonej służby (VC 28)

Życzymy – słowami naszej Założycielki  bł. Marii Angeli: „Bóg niech Ci będzie wszystkim, a ty dla miłości Bożej bądź wszystkim dla wszystkich”, bo „wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8, 28).