Wieczorem 12 marca 2021 r. siostry Domu Prowincjalnego serdecznie powitały Matkę Danat Marie Brysch, Przełożoną Generalną wraz z s. Elaine Marie Frigo, Wikarią Generalną, s.M. Jonataną Pawerą i s.M. Franciszką Stępniewską, Radnymi Generalnymi, które przybyły, aby przeprowadzić Wizytację Generalną w naszej Prowincji.  Po powitaniu o godzinie 19.15 została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Mucha, salezjanin.

Po przeżyciu świąt Wielkanocnych w naszej wspólnocie, odbyła się wizytacja w domu Prowincjalnym i Infirmerii. 10 kwietnia pożegnałyśmy siostrę Elaine Marie, która przynaglana swoimi obowiązkami powróciła do Rzymu, a Matka Danat wraz z s.M. Jonataną
i s.M. Franciszką wyruszyły, aby zwizytować domy lokalne.