Życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus ogarnął nas swoją mocą i odnowił w nas miłość i nadzieję, by one okazały się silniejsze niż wszelkie zło, śmierć, cierpienie, lęk i samotność, których obecnie doświadczamy, nie mogąc się nawet normalnie spotykać i cieszyć swoją obecnością.

Niech ogarnie nas Boże Miłosierdzie, które przemienia wszystko i wszystkich oraz pozwala postrzegać świat i wydarzenia z Bożej perspektywy tak, abyśmy mieli niezachwianą pewność, że poprzez codzienne życie i umieranie ku zmartwychwstaniu osiągniemy zbawienie i wieczne szczęście.

Z modlitwą i radosnym Alleluja w sercu,

Siostry Felicjanki