CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU…..!

 

         Jak każdego roku, tak i w tym A.D. 2019 w dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób korzystających z Kuchni Św. Brata Alberta i Bł. Marii Angeli.

Eucharystię koncelebrował J. E.  Ks. Arcybiskup przemyski Adam Szal wraz z pięcioma kapłanami, w asyście było czterech alumnów z Przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

          Ksiądz Arcybiskup nawiązał do Ewangelii o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela, że za sprawą Ducha Świętego pocznie i porodzi Syna Bożego, Który zbawi świat. Mówił o osieroconym chłopcu, który wśród kobiet szukał najpiękniejszej, która mogłaby być jego mamą, nawiązując do piękna duszy i ciała Matki Zbawiciela. Każdy z nas może być twórcą autentycznego piękna w każdej dziedzinie życia, jeśli nasze życie będzie zgodne z Przykazaniami Bożymi i Ewangelią. Do tego też zachęcał wszystkich uczestników Eucharystii Kaznodzieja.

          Liturgię przygotowały osoby korzystające z posiłków w Kuchni. Po Mszy Świętej wszyscy zeszli do jadalni, gdzie była przygotowana tradycyjna wigilia. Na wstępie Siostra Prowincjalna przywitała wszystkich Gości na czele z J. E. Księdzem Arcybiskupem oraz uczestników, którzy korzystają z posiłków w naszej kuchni. Następnie zostały przedstawione Jasełka przez osoby, które biorą udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach, na tle pięknie przygotowanej dekoracji. Jest to zespół działający  w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu. W przedstawieniu została ukazana wyraziście walka dobra ze złem i ogromne znaczenie przyjścia Bożego Syna na świat  w Grocie Betlejemskiej. Po tym nastąpiło poświęcenie opłatków, dzielenie się nim i składanie sobie życzeń, oraz spożywanie wigilijnych potraw, przygotowanych przez nasze Siostry i Panie pracujące w naszej klasztornej kuchni.

Księdzu Arcybiskupowi Adamowi, Kapłanom, Siostrom i Paniom, Członkom Towarzystwa Świętego Brata Alberta w Przemyślu wraz Kierownikiem Panem Dariuszem Jurczyszynem, Klerykom, Młodzieży należącej do Przemyskiej Caritas, która podawała do stołów, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości i wszystkim korzystających z naszej Kuchni dla Ubogich, składam serdeczne podziękowanie. Niech Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi w zależności od stopnia zaangażowania się na chwałę Boga i pożytkowi bliźnich.

 

                  Wdzięczna siostra Gabriela, Agnieszka Patrzyk fel