„Nie bójcie się ! Oto zwiastuję wam radość wielką (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel…”
( św. Łk. 2,10-11)

W radosne dni Bożego Narodzenia, te słowa ożywiają naszą nadzieję, przypominając nam kolejny raz, że Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, rodzi się w naszych sercach każdego dnia.

Życzymy, by prostota Betlejemskiej szopki prowadziła nas do zadumy nad tajemnicą Bożej Miłości.

Niech Nowonarodzony Bóg darzy wszelkim dobrem, uszlachetnia serca, oświeci i rozraduje umysły, byśmy mogli być zwiastunami pokoju, prawdy i miłości.

Niech Miłość i Dobroć Boga, Który w Synu Swoim Jezusie Chrystusie, przychodzi do człowieka – pomogą nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok Pański 2021.

Wraz z modlitwą przy Bożym Żłóbku Bożej Dzieciny

Siostry Felicjanki