„Dzięki Zmartwychwstałemu, w definitywny sposób okazuje się, że rozum jest silniejszy od tego,
 co nierozumne, prawda jest silniejsza od kłamstwa, miłość jest silniejsza od śmierci.
Świętujemy pierwszy dzień, ponieważ wiemy, że mroczna smuga, która przenika stworzenie, nie pozostaje na zawsze.”

                                                                                                                                                               Benedykt XVI

 

 

Zmartwychwstanie tego roku jest inne niż zawsze.
Wielki Czwartek, Piątek i Sobota.

Mroczna smuga przeniknęła cały świat.

Możemy mieć pretensje do Pana Boga, pytać po co i dlaczego.
Możemy się z Nim kłócić, możemy się obrazić.

Nasze problemy codzienne i troski wyglądają inaczej niż zawsze, niż dwa miesiące temu.

Cóż przyniosą nam te Święta, co przyniesie nam śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa?

Ojciec Święty Senior – Benedykt XVI daje nam nadzieję, mówiąc o mrocznej smudze,
która nie pozostaje na zawsze. Co jest naszą mroczną smugą? Czy jest nią pandemia?
A może w tym czasie zobaczymy inne mroczne smugi, w które chce wejść Jezus
ze swoją śmiercią i chce w te miejsca dać życie.

Wierząc w to głęboko, życzę otwarcia się na Jezusa,
który przychodzi w krzyżu pandemii. Chociaż może nie wydaje się nam,
że ten Wielki Post się kończy to Jezus Zmartwychwstaje właśnie w trudach, cierpieniu… Przechodząc przez nie.

Dla wielu  Jezus w Najświętszym Sakramencie jest ciągle odległy.
Ale może to czas, by zobaczyć Go w najbliższych, w radości i cierpieniu, przez które On przechodzi
w te święta i chce dać Życie.
W tym czasie Jezus zaprasza, by otworzyć Pismo Święte i tam się z Nim spotkać. 
Może On chce, by otworzyć serce i spotkać się z drugim człowiekiem, w którym On jest.

Niech Zmartwychwstały Jezus nada sens naszemu życiu, tam , gdzie go nie widzimy.
 Niech przyjdzie z Miłością w te miejsca, gdzie chcemy ją znaleźć.
Niech przyjdzie z nadzieją, tam, gdzie jest już zwątpienie.
Niech przez to wszystko, co jest w naszym życiu przejdzie Jezus ze swoim krzyżem i śmiercią,
by nadeszło nowe życie, nowy sens, nowa radość, nowy pokój.

By Jezus wszystko przeniknął.

Z darem modlitwy przy Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

                                                                        Siostry Felicjanki