W dniach od  31 maja do 2 czerwca wraz z dziewczętami i ks. Bartłomiejem Kotem szukaliśmy odpowiedzi na pytanie „Panie, gdzie mieszkasz?”

Ufam, że poznając swoje serce znaleźliśmy Go tam, również w Słowie i Najświętszym Sakramencie, przyrodzie nas otaczającej i w drugim człowieku. Niech Pan będzie uwielbiony za ten czas. A my swą modlitwą otaczamy wszystkie uczestniczki rekolekcji.