W dniach od 22 do 24 lutego w naszym domu w Przemyślu odbyły się rekolekcje dla dziewcząt. Adorując Krzyż San Damiano, słuchając Słowa i konferencji głoszonych przez o. Adama, trwając przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie oraz podążając w pieszej pielgrzymce na Kalwarię Pacławską przyjmowaliśmy Krzyż, szukaliśmy światła i woli Boga w naszym życiu. Ufamy, że te rekolekcje wydadzą błogosławione owoce.