W dniach 21 – 22 września siedem młodych dziewcząt odbyło u nas dni skupienia w rytmie Lectio divina. Pochyliłyśmy się nad Ewangelią wg św. Mateusza, kiedy Pan Jezus go powołuje. Był to czas łaski, spotkania z Jezusem w Słowie, Najświętszym Sakramencie, wspólnocie, czas wyjścia z komory celnej i rozkochania się w Żywym Słowie. Niech Pan będzie uwielbiony za ten czas.