„Witajcie…. Nie bójcie się” mówi Jezus do niewiast.

Niech Zmartwychwstały Jezus stanie na drodze każdego człowieka, każdego z nas. Niech Jego Miłość i zwycięstwo przyniesie pokój i wiarę, że Jego mocą możemy zwyciężać.

Życzymy, głębokiego doświadczenia Jezusa Zmartwychwstałego, niech Jego obecność przenika każdy wymiar naszego życia i czyni nas bardziej podobnym do Niego.

W mocy Bożego Ducha zwyciężajmy w Jezusie.