Dnia 19. 12.2018 roku  w klasztorze Sióstr Felicjanek w Przemyślu jak każdego roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia miała miejsce wigilia z udziałem ubogich, korzystających z posiłków w Kuchni Świętego Brata Alberta i Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej.

             Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Stanisław Jamrozek, koncelebrowali wraz z biskupem Ks. Andrzej Dec zastępca dyrektora Caritas w Przemyślu, ks. Prałat Stanisław Czenczek i Ks. Kapelan Zdzisław Wrona. W Eucharystii uczestniczyli ubodzy, którzy włączyli się w przygotowanie Liturgii i czynnie w niej brali udział.

             Ks. Biskup w homilii nawiązał do tekstów przypadających na ten dzień. W Księdze  Sędziów była mowa o obietnicy danej żonie Manoacha, że mimo iż jest niepłodna urodzi syna, którym był Samson. Podobna sytuacja była z narodzeniem Jana Chrzciciela. Mimo podeszłego wieku Elżbieta poczęła i  urodziła syna. Ekscelencja zachęcał do zawierzenia Bogu na wzór Maryi i czynienia dobra, tak jak to uczyniła dzieweczka z Nazaretu, gdy dowiedziała się w chwili Zwiastowania, że Jej krewna Elżbieta w starszym wieku spodziewa się dziecka, pospieszyła z pomocą. Każdy z nas wsparty łaską, może zawierzyć Bogu jak Maryja i tak jak Ona pomagać innym bardziej potrzebującym na miarę naszych możliwości.

            Po Mszy Świętej wszyscy zebrali się w jadalni, gdzie Siostra Prowincjalna Amadeus Pacławska przywitała wszystkich zgromadzonych Gości i korzystających z Kuchni i złożyła serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

            Następnie Zespół  5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu zaprezentował program artystyczny, który rozpoczął Hymnem „Jeszcze Polska  nie zginęła…”, który odśpiewali wszyscy zebrani. W programie nawiązano do okresu niewoli Polski i została wykonana kolęda z tego okresu a także inne kolędy tradycyjne i współczesne.

            Po programie Ksiądz Biskup poświęcił opłatki, składano sobie życzenia i przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych, które podawały siostry, klerycy i młodzież z Caritasu.

             Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali  się w przygotowanie i realizację tej uroczystości.

Księdzu Biskupowi Stanisławowi Jamrozkowi za przewodniczenie  Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże, Kapłanom współcelebrującym, przedstawicielom Służb Mundurowych, Klerykom, Młodzieży z Zespołu i Przemyskiego Caritas, Siostrom zaangażowanym w tej uroczystości, Paniom z naszej klasztornej kuchni za przygotowanie smacznych wigilijnych dań i wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego spotkania.

 Mam nadzieję, że obdarowany doświadcza radości – pokoju i ten który obdarowuje bliźniego również doświadcza podobnego uczucia.

Święta Bożego Narodzenia to czas wzajemnego obdarowywania i tak realizują się słowa; „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”.

          Niech Pan Bóg stokrotnie wszystkim wynagrodzi w zależności od stopnia zaangażowania się w przygotowanie i realizację tego                                       S P O  T K A N I A

 

 

                                                                  Siostra Maria Gabriela fel.

                                                                         Agnieszka Patrzyk