W dniach 10 -12 maja grupa Sióstr przed Tercjatem miała swoje spotkanie formacyjne we Lwowie, gdzie nasza Prowincja ma swoje korzenie.

Miałyśmy możliwość być w wielu miejscach, gdzie żyły i pracowały Felicjanki oraz modlić się za ich dusze na cmentarzach. Bogu niech będą dzięki za ten czas.