Dnia 16 grudnia, już po raz trzeci wędrowałyśmy na Kalwarię, by prosić Matkę Bożą Słuchającą o dar nowych powołań do naszej Prowincji. Był to czas modlitwy i zadumy na pięknem naszego powołania. I tym razem aura była przepiękną, było biało, chwilami bardzo cicho. Siostry, które nie mogły się z nami wybrać pieszo, jak zawsze dojechały na Eucharystię. Bogu i ludziom dzięki.