ŻYCIE … SŁOWO… MIŁOŚĆ

Zapraszamy na rekolekcje, podczas, których będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jak żyć? Jak żyć Słowem, które daje życie? Jak żyć, by Kochać, jak słuchać, by usłyszeć?

Zapraszamy na rekolekcje, by spotkać się z TYM, Który mówi, słyszy, kocha i daje Życie.

PRZEMYŚL, ul. Poniatowskiego 33

Początek: 9 lutego 2018 o godz. 16:00
Zakończenie: 11 lutego 2018 o godz. 14:00

Zgłoszenia i informacje
mail: felicjanki.przemysl@gmail.com