Rozpoczął się Wielki Tydzień, co to może zmienić…
Kolejny raz już Jezus cierpi, umiera, Zmartwychwstaje…

A ja? Co ze mną?

Ojciec Honorat Koźmiński mówił o Nowym Mieście „tam, gdzie grób będzie ZMARTWYCHWSTANIE”. W jego przypadku tak się stało.
Zastanówmy się co jest naszym grobem, może miejscem, gdzie nie potrafimy umrzeć, by żyć.
Zaprośmy tam Jezusa, weźmy z Nim Krzyż, umierając – żyjmy w pokoju i miłości!
Błogosławionej Paschy.