W dniach od 16 do 18 lutego w Muzeum i Archiwum bł. M. Marii Angeli w Krakowie przy ul. Mikołajskiej odbyło się spotkanie dla Sióstr posługujących w pracach domowych.
Z każdej prowincji przybyły trzy Siostry. Wśród nich były Siostry pracujące w kuchni, opłatkani i przy furcie, dbające o teren przyklasztorny i pomagające przy chorych oraz wykonujące wszelkie prace służące dobru wspólnoty. Z naszej wspólnoty prowincjalnej pojechała s. M. Symplicyta Komadowska – infirmeria oraz s.M. Donata Micał – opłatkarnia. Podczas tych trzech dni spotkania Siostry przeżyły nabożeństwo Transitus w celi bł. Marii Angeli, nawiedziły relikwie bł. Anieli Salawy, patronki tych, którzy służą, przeszły szlakiem Matki Angeli w domu prowincjalnym oraz szlakiem bł. Anieli nawiedzając większość miejsc gdzie pracowała, dawała świadectwo życia i cierpienia oraz miejsce, gdzie odeszło do Pana. Podczas tych dni Siostry uczestniczyły w konferencji wygłoszonej przez Ojca Piotra OFMConv., na temat „ Ideał życia według Reguły i Napomnień św. Franciszka”. Ojciec podkreślił, że w charyzmacie franciszkańskim nie chodzi o to CO robimy, ale JAK. I o tę JAKOŚĆ wypełnioną miłością chodzi.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za Jego Obecność, którą te dni były wypełnione. DEO GRATIAS