Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę (Dz 4, 33).

Pan prawdziwie zmartwychwstał – jest to radosne wyznanie wiary pierwszych uczniów. Dwaj uczniowie z Emaus, którzy doświadczyli obecności Jezusa Zmartwychwstałego, gdy wyjaśniał im Pisma i dawał im chleb, wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych Jedenastu i innych z nimi, którzy mówili: Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi (Łk 24, 33-34). Oni także włączyli się w proklamowanie wiary w Zmartwychwstanie Jezusa. Opowiadali
o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba (Łk 24, 35).

Łącząc się w przeżywaniu Wielkich Tajemnic Paschalnych życzymy, doświadczenia obecności Zmartwychwstałego Pana, Jego mocy i światła. Niech moc Chrystusa, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca przenika codzienne życie, obejmuje wszystkie troski i całą Waszą codzienność. Uwielbiony Jezus niech stanie się źródłem nadziei, wiary, radości i miłości, która we wszystkim pokłada nadzieję i nigdy nie ustaje.

Niech te świąteczne dni będą okazją do skierowania naszego wzroku
w stronę tajemnicy Chrystusa i głoszenia radości Ewangelii. Idźmy i głośmy niezwykłą i radosną wieść, że Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć
i objawił Swą moc.

Maryja – Królowa Niebios, Pani Fatimska niech otacza Was opieką i kształtuje w sercach pragnienie kontemplacji Uwielbionego Oblicza Zmartwychwstałego Pana.

Z wielkanocnym darem modlitwy.
Siostry Felicjanki