Wierzyć to nic innego,
jak w nocy świata dotknąć ręki Boga,
i tak – w ciszy – słuchać słowa i dostrzec Miłość…
Benedykt XVI

Drodzy Przyjaciele!

Grób jest pusty! Nie ma w nim Pana. On zmartwychwstał!

Tej nocy, zjednoczeni przy Sercu Zwycięzcy śmierci, wyznajmy naszą wiarę w Jego potęgę i miłosierdzie. Wzbudźmy nadzieję, gdyż Jezus przynosi nam pokój, uśmierzający nasze troski, bóle napięcia.

Życzymy, aby spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym stało się źródłem trwałej i głębokiej radości, aby Chrystus pozwolił doświadczyć Swej bliskości i udzielił światła, by nasze serca, relacje z bliźnimi, nasze wspólnoty i rodziny były napełnione dobrocią i chrześcijańską miłością.

Z darem modlitwy

Siostry Felicjanki