„Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.” (J 1, 42)

Słowa, które Jezus skierował do Piotra stały się myślą przewodnią dni skupienia, które odbyły się w naszym domu prowincjalnym w dniach 24-26 września 2021 r.
W kameralnym – pięcioosobowym – gronie dziewczęta pochylały się nad Słowem Bożym w duchu lectio divina. Przed każdym etapem wsłuchiwały się we wprowadzenia, które poprowadziły: s. M. Jakuba i s. M. Julia. W sobotę wieczorem do naszej grupy dołączył ks. Józef Trela, który posłużył
w sakramencie pokuty i pojednania, a także sprawował Mszę świętą w intencji nowych powołań. W niedzielę dziewczęta już od rana modliły się wraz z całą wspólnotą sióstr na jutrzni oraz niedzielnej Eucharystii, a po śniadaniu już w mniejszym gronie spotkały się na dzieleniu Słowem. Ten ostatni punkt pokazał jak pięknie przeżyły ten czas spotkania ze Żywym Słowem – z Jezusem obecnym w tym Słowie. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas również s. M. Salomei, s. M. Stelli oraz s. M. Oliwi, które włączyły się to małe dzieło dni skupienia.